Nabídka služeb

GEODETICKÉ PRÁCE

MAJETKOPRÁVNÍ ČINNOST

  • sepisování kupních, darovacích a dalších smluv
  • vyhotovení prohlášení vlastníka
  • vyhotovení znaleckého posudku
  • zajištění souhlasu s dělením pozemku
  • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí

PROJEKČNÍ ČINNOST

  • projekční práce v oboru elekt