Komplexní pozemkové úpravy

Zpracování KPU (Komplexní pozemkové úpravy)

Výsledkem komplexních pozemkových úprav je kromě uspořádání majetkověprávních vztahů v dané obci i digitální katastrální mapa katastru nemovitostí. Zobrazená na papíru se tváří jako každá jiná mapa katastru, ale má proti všem ostatním mapám jedinečné přednosti. Je to především její přesnost. Ta vychází z toho, že každý bod této mapy je dán svými souřadnicemi a je ho možné jednoznačně vytyčit v terénu. Navíc tato mapa je vyhotovena na podkladu nedávného měření v terénu a měla by být díky průběžnému udržování stále aktuální. Protože je uložena v digitálním formátu, je možné ji distribuovat prostřednictvím internetu či jiných digitálních medií.
Dokončené pozemkové úpravy:
Komplexní pozemková úprava Záhoří u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Hvožďany u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Březnice u Bechyně
Komplexní pozemková úprava Třebiště
Komplexní pozemková úprava Čenkov u Bechyně
Jednoduchá pozemková úprava Planá nad Lužnicí