Vyhotovení geometrických plánů

Vyhotovení geometrických plánů na zaměření stavby, oddělení pozemků a vyznačení věcného břemene

Geometrické plány zajišťujeme především v lokalitách spadajících pod Katastrální úřad v Táboře ale i na ostatních místech jihočeského kraje. Po dohodě také kdekoliv v České republice.