Výškopisné a polohopisné plány

Jsou podkladem pro projekty staveb všech typů, pro projekty komunikací a inženýrských sítí. Obsahem námi předávaných výškopisných a polohopisných plánů jsou vlastnické hranice, zobrazeny všechny povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky, které tvoří standart těchto podkladů. Na požádání objednavatele zajišťujeme písemné vyjádření správců o existenci inženýrských sítí a samozřejmostí je, že předané trasy těchto IS jsou v plánu zobrazeny. Výstup je buď v analogové, nebo v digitální formě (soubory: dwg, dgn, dxf) dle přání objednavatele.