Zaměření stavebních objektů

Pro tento typ geodetických prací je naše firma vybavena ručními laserovými dálkoměry, totální stanicí TRIMBLE 5503 DR200+, která umožňuje měření nepřístupných míst bez odrazného hranolu, umožňuje scanování fasád a podobně. Výsledkem této činnosti je přesný model budovy, který dostává zákazník v digitální a grafické formě.