Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

O NÁS

GKDvořáček

0 +
let zkušeností

Věnujeme se mnoha oblastem geodézie a dnes jsme schopni splnit naprostou většinu požadavků, které na nás zákazníci kladou. Objednat si u nás můžete geometrické plány, vytýčení vlastnických hranic, majetkoprávní služby, polohopisné a výškopisné plány, zaměření stavebních objektů a inženýrských sítí, geodetické práce v investiční výstavbě a mnoho dalšího.

Etablovaná firma

Stavíme na pevných základech. Postupem času jsme se z malé firmy stali leadry ve svém oboru v naší lokalitě.

Osobní přístup

Každá zakázka má svá specifika a k málokteré lze přistupovat zcela paušálně. Individuální přístup lépe zohledňuje zadání zakázky.

Časová flexibilita

Jsme schopni flexibilně reagovat na požadavky zákazníků týkající se termínu zpracování a odevzdání zadaného projektu.

Přijatelné ceny

Ceny tvoříme s ohledem na povahu a účel konkrétní zakázky, nicméně nezbytně musíme také zohlednit reálné finanční náklady na její zpracování.

SLUŽBY

Obory činnosti

Geometrické plány a majetkoprávní činnost

GP na zaměření staveb, dělení pozemků a vyznačení věcných břemen. Vyhotovení smluv kupních, předpkupních, darovacích. Znalecké posudky. Návrhy na vklad do KN.

Vytyčení hranic a mapování území

Vyznačení lomových bodů hranic v terénu podle KN či jiných zdrojových podkladů. Mapovací práce v zadaném území v térénu přizpůsobené specifickým účelům zakázky.

Inženýrská geodézie a práce v investiční výstavbě

Předprojektové trasování i zaměření skutečného provedení inženýrských sítí podle požadavků správců sítí. Komplexní geodetická součinnost při investiční výstavě.

Polohopisné a výškopisné plány

Polopisné a výškopisné plány slouží jako podklady pro projekty staveb všech typů, včetně rodinných domů, veřejných staveb, pozemních komunikací a inženýrských sítí. 

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v obci znamená nové uspořádání majetkoprávních vztahů vlastníků a zároveň tvorbu zpřesněné katastrální mapy v digitální podobě.

Zaměřování stavebních objektů

Stavební dokumentace, pasportizace a legalizace stavebních objektů. Building Information Modeling (BIM) a volné 3D modelování rozsáhlejších pozemních staveb.

Proč si nás vybrat

Pracujeme v souladu se systémem řízení kvality podle standardů normy ISO 9001. Zavázali jsme se k dodržování emisí a ochraně životního prostředí podle ISO 14001. Do roku 2017 s platnou certifikací, od roku 2017 ve volném režimu.

Spolehlivý partner

Profesiální měřicí technika Trimble a spolehliví zaměstnanci  přesvědčili již mnohé společnosti i jednolivce k dlouhodobé či opakované spolupráci.

Firemní specialisté

Pro konkrétní zakázku vždy vybíráme z našich zaměstnanců geodeta specialistu, který má potřebné odborné znalosti a volný čas pro úspěšné splnění Vámi zadaného nového úkolu.

Komplexní služby

Kromě geodetických činností jsme schopni zajišťovat i spojené administrativní a majetkoprávní úkony a služby. Můžete je využít, pokud si chcete ušetřit čas a nervy při jednání s úřady a právníky.

Kontaktní formulář

Můžete využít i náš podrobný formulář s rozšířenými možnostmi včetně nahrávání souborových příloh. V urgentních a komplikovanějších případech doporučujeme telefonický kontakt nebo osobní návštěvu. 

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.