O nás

Firma zahájila činnost 1.4.1997. Činnost firmy zahrnuje veškeré geodetické práce (vyhotovování geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, geodetické práce v investiční výstavbě, zaměřování inženýrských sítí, geodetické práce pro tvorbu a realizaci KPÚ, …). Dále firma zajištuje kompletní poradenství a servis v oblasti majetkoprávních převodů nemovitostí a projekční práce v oboru elektro.

V současné době firma zaměstnává cca 16 pracovníků ve stálém pracovním poměru. Další pracovníci jsou zaměstnáni buď externě (účetní, daňové poradenství) nebo smluvně na dobu určitou dle okamžitých potřeb firmy (figuranti, studenti zeměměřických škol, …).

Firma disponuje úředním oprávněním k zeměměřickým činnostem, autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení a úředním oprávněním k projekci pozemkových úprav.