Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
O NÁS

GK DVOŘÁČEK | Geodetická kancelář

let zkušeností
0 +

Věnujeme se mnoha oblastem geodézie a jsme schopni splnit naprostou většinu požadavků, které na nás zákazníci kladou. Objednat si u nás můžete geometrické plány, vytyčení vlastnických hranic, majetkoprávní služby, polohopisné a výškopisné plány, zaměření stavebních objektů a inženýrských sítí, geodetické práce v investiční výstavbě a mnoho dalšího.

Etablovaná firma

Stavíme na pevných základech. Postupem času jsme se z malé firmy stali leadry ve svém oboru v naší lokalitě.

Osobní přístup

Každá zakázka má svá specifika a k málokteré lze přistupovat zcela paušálně. Individuální přístup lépe zohledňuje zadání zakázky.

Časová flexibilita

Jsme schopni flexibilně reagovat na požadavky zákazníků týkající se termínu zpracování a odevzdání zadaného projektu.

Přijatelné ceny

Za finálními výstupy projektu stojí mnoho práce, kterou málokdo vidí. Snažíme nastavit takové ceny, které jsou akceptovatelné pro obě strany.

SLUŽBY

Hlavní obory činnosti

Geometrické plány

Vyhotovení geometrických plánů na zaměření staveb, dělení pozemků a vyznačení věcných břemen. Jednoduché i komplexní pozemkové úpravy.

Vytyčení hranic

Vytyčení vlastnických hranic podle KN ČR či jiných podkladů. Stabilizace lomových bodů objektu podle přání zákazníka. Vyhotovení vytyčovacího protokolu.

Majetkoprávní služby

Sepisování kupních, darovacích a dalších smluv. Vyhotovování prohlášení vlastníků, znaleckých posudků a zajištění souhlasů s dělením pozemků. Vklady do KN.

Inženýrská geodézie

Předprojektové trasování i zaměření skutečného provedení inženýrských sítí podle požadavků jejich správců. Komplexní geodetická součinnost při investiční výstavě.

Polohopis a výškopis

Polopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekty staveb i skutečného provedení staveb. Letecké mapování pomocí bezpilotních letadel (UAV - dronů).

Geodetické zaměřování staveb

Stavební dokumentace, pasportizace a legalizace stávajících stavebních objektů. Informační model budovy (BIM) a volné 3D modelování kontrukcí.

Proč si nás vybrat

Pracujeme v souladu se systémem řízení kvality podle standardů normy ISO 9001. Dodržujeme emise a ochranu životního prostředí podle ISO 14001.

Spolehlivý partner

Profesiální měřicí technika Trimble a spolehliví zaměstnanci  přesvědčili již mnohé společnosti i jednolivce k dlouhodobé či opakované spolupráci.

Firemní specialisté

Pro konkrétní zakázku vždy vybíráme z našich zaměstnanců geodeta specialistu, který má potřebné odborné znalosti a volný čas pro úspěšné splnění Vámi zadaného nového úkolu.

Komplexní služby

Kromě geodetických činností jsme schopni zajišťovat i spojené administrativní a majetkoprávní úkony a služby. Můžete je využít, pokud si chcete ušetřit čas a nervy při jednání s úřady a právníky.

Rychlý kontaktní formulář

ZDE naleznete podrobný kontaktní formulář s rozšířenými možnostmi.

    Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů.
    *Povinné pole formuláře k vyplnění.