Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Nezanedbatelné množství našich činností je takového charakteru, že je obvykle nutné nacenit služby na míru nebo alespoň ceníkové ceny přizpůsobit individuální náročnosti a rozsahu zakázky. Význam je v tom, že dokážeme udržet ceny za jednoduché služby na nižší úrovni, než kdybychom je museli paušálně cenit stejně, jako služby náročnější na zpracování. Zavolejte nám pro bližší informace.

Orientační ceník

Pro jednoduché geodetické práce. Platný od 1. 11. 2018. Ceny uvedeny v CZK bez DPH.

GP zaměření RD

5 000 Kč
Geometrický plán na zaměření rodinného domu

GP přístavba

4 300 - 5 000 Kč
Geometrický plán na přístavbu k rodinnému domu

GP rozdělení

6 000 Kč
Geometrický plán rozdělení pozemku

Vytýčení hranice

6 000 Kč
Vytýčení lomových bodů vlastnické hranice

GP rozdělení + vytýčení

7 000 Kč
Geometrický plán rozdělení pozemku a vytýčení hranic nových pozemků

GP věcné břemeno s měřením

4 000 - 4 500 Kč
Geometrický plán na věcné měřeno s nutným měřením

GP věcné břemeno

2 500 Kč
Geometrický plán na přípojku inženýrské sítě

Přípojka

2 500 Kč
Zaměření, vytýčení přípojky inženýrské sítě

Vytýčení RD č. 1

4 500 Kč
Vytýčení rodinného domu bez laviček, 1x

Vytýčení RD č. 2

5 000 Kč
Vytýčení rodinného domu s lavičkami bez dřeva nebo 2x

Vytýčení RD č. 3

5 500 Kč
Vytýčení rodinného domu s lavičkami se dřevem 1x