Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Souřadnicové chyby v KN

Souřadnicové chyby, rozdíl mezi posuzováním a ověřováním přesnosti souřadnic bodů v katastru nemovitostí. Informací k této problematice není nikdy dost. A pokud jich dost je, ne vždy jsou správné.

Vypracovaný dokument má přispět k šíření pokud možno správných postupů výpočtu a sjednotit tím lišící se výsledky geodetických programů.  S ohledem na vyrovnávací počet můžeme polemizovat s tím, jaké postupy a přístupy vyhláška v tomto směru zvolila, ale nezbývá nic jiného, než se vyhláškou řídit jak nejlépe to dovedeme.

Vyznáte se ve všech pojmech, o kterých se zmiňuje vyhláška? Střední souřadnicová chyba, výběrová střední souřadnicová chyba, mezní souřadnicová chyba, mezní polohová chyba, mezní chyba v poloze (již se nepoužívá) atd.? Víte, že střední souřadnicová chyba pro posouzení dvojice měření stejné přesnosti je o odmocninu ze dvou menší než skutečná souřadnicová chyba při ověření souřadnic měření se souřadnicemi v KN? Dokázali byste vypočítat výběrovou střední souřadnicovou chybu pro 3 a více měření téhož bodu?

Dokument můžete online zobrazit ZDE. V případě změn vyplývajících z chyb v materiálu nebo ze změn v budoucích vyhláškách bude dokument na tomto místě aktualizován.